Wednesday, October 03, 2012

Defy

Sa lahat ng rebolusyon, may mananatiling reaksiyonaryo. Okey lang naman yan. May mananatiling iwas sa pagiging pulitikal. Okey lang din 'yan. May magpo-post ng kinain niyang Pepperoni and Cheese Stromboli sa Sbarro. Okay lang din 'yan. May magsasabing mabuti ang Republic Act 10175 dahil nakakaasar na lahat ng Pilipino sa Fezbuk ay may kakayahang mag-broadcast ng kanyang opinyon, maski gaanong ka-jologs. Okey lang din 'yan. May magsasabing mabuti ang Martial Law noong panahon ni Marcos dahil nasupil ang mga kampon ni Satanas na komunista at sosyalista at aktibista. Okey lang din 'yan. Matamis siguro para sa iyo ang lasa ng propaganda. May matatakot na maging radikal at subersibo kaya hahayaan na lang na ang iba ang magdala ng nakakapasong sulo. Okey lang din 'yan. May magsasabing ang nagagalit lang naman sa pagbubusal ng gobyerno sa ating kalayaang magkaroon ng taliwas na pananaw sa Internet ay ang mga demonyong anarkista at nihilista at ateista. Okey lang din 'yan.

Pero.

Tandaan niyo na ang kasaysayan ng tao sa balat ng lupa ay pasulong, hindi paatras. Hindi paatras.

Defy RA No. 10175.

No comments:

Post a Comment